top of page
Rustic Beach Path
Terapi

Jeg tager udgangspunkt i lige præcis den situation du står i og den du er. Det er vigtigt for mig, at vi i terapien arbejder på en måde, som du kan genkende dig selv i, og giver mening ifht. dit liv som helhed.

Jeg lægger vægt på etableringen af den terapeutiske relation imellem os, og på at få skabt et tillidsfuldt og anerkendende rum.

Med dette rum som fundament foldes dine udfordringer ud og her benytter jeg mig af forskellige tilgange og metoder. Jeg tilpasser altid terapien til den person, jeg sidder overfor, således at vi i fællesskab finder en løsning på de udfordringer, du går med.

Terapeutisk Ståsted

Min terapeutiske referenceramme ligger indenfor det eksistentialistiske, det oplevelsesorienterede, det kognitive, og her særligt Acceptance and commitment therapy (ACT). Det er en form for kognitiv adfærdsterapi - 3. bølge. 

Fokus i ACT er at skabe konkrete forandringer, ved hjælp af at arbejde med dine værdier og ved at inddrage mindfulnessbaserede øvelser i terapien.

Jeg arbejder også med forbindelsen mellem kroppen og sindet. Jeg har erfaring med, at det giver en god effekt i behandlingen, fordi de fleste mennesker oplever at deres symptomer også kan mærkes i kroppen.

Jeg glæder mig til at møde dig.

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at det holder noget af dets liv i sin hånd

K.E. Løgstrup

Erfaringsområder

Skilsmisse

Stress

Egen invaliderende sygdom

Livstruende sygdom, herunder kræft

Tab af ægtefælle eller anden nærtstående person

Angst og angstproblematikker

Depression

Traumer

Sorg og krisereaktioner

Eksistentielle kriser

Selvværdsproblematikker

Zen Stones
My Approach
bottom of page