top of page
 • Priser og betaling
  Individuel Terapi 1100 kr. pr. session.( Pr. 1.3.2023 stiger prisen til 1150,- kr) Pris ved henvisning fra egen læge: 1. samtale 443,63 kr (egen betaling) 2. og efterfølgende samtaler: 369,92 kr (egen betaling) Afregning sker efter hver konsultation via Mobile Pay med mindre andet aftales. Ved første konsultation medbringes det gule sygesikringskort. Afbud: Senest dagen før kl.16 ellers betales fuldt honorar og ved gentagne udeblivelser/ for sene afbud - betales (jvf. overenskomsten) det dobbelte honorar. Send gerne en sms eller email men husk, at tiden først er afmeldt, når du har fået en bekræftelse fra mig.
 • Tilskudsmuligheder
  Er du medlem af Sygesikring Danmark, kan du få et tilskud på ca. 200 kr. pr. samtale. Læs mere her
 • Dækker din sundhedsordning eller forsikring?
  Hvis du er dækket af en sundhedsordning enten privat eller igennem dit arbejde, så vil jeg anbefale dig at undersøge, om den yder tilskud til eller helt dækker psykologhjælp. Gør den det, vil du oftest selv skulle lægge ud for behandlingerne, hvorefter forsikringen refunderer pengene.
 • Afbud
  Afbud: Senest dagen før kl.16 også selvom det er weekend. Ellers betales fuldt honorar og ved gentagne udeblivelser/ for sene afbud - betales (jvf. overenskomsten) det dobbelte honorar. Send gerne en sms eller email men husk, at tiden først er afmeldt, når du har fået en bekræftelse fra mig. Afbud meldes telefonisk til tlf.nr. 40127840, som sms eller på mail kontakt@annecatrinelynggaard.dk
 • Klinikkens øvrige psykologer
  Jeg holder til i et klinikfællesskab med 3 andre dygtige autoriserede psykologer. Du kan læse mere om dem her: Camilla Arboe, www.psykologarboe.com Morgan Bjerre, www.morganbjerre.dk Lykke Birkeland, www.lykkebirkeland.dk
 • Parkering
  Der er gode muligheder for parkering i området. F. eks. på Langegade Se her
 • Tavshedspligt og Privatlivspolitik
  Som psykolog har jeg tavshedspligt, og det betyder, at jeg ikke informerer nogen om, hvad vi taler om, med mindre du giver dit samtykke hertil. Jeg er dog forpligtet til at bryde min tavshedspligt, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre. Jeg er forpligtet til ved lov, at føre journaler over vores samtaler. Disse journaler opbevares på en sikker server og i et aflåst arkivskab, og gemmes i 5 år fra vores sidste konsultationsdato, hvorefter de vil blive slettet. Du har ret til på et hvert tidspunkt at få oplyst, hvilke data jeg har om dig. Formålet med de indsamlede data er, at kunne udføre det terapeutiske arbejde samt overholde den gængse lovgivning for psykologer. Er du henvist via den offentlige sygesikring (henvisning fra lægen), skal jeg give din læge besked om, at vi har startet et forløb op. Ligeledes skal jeg give besked til din læge, når vi afslutter forløbet - en såkaldt epi-krise, der sendes elektronisk. Dataansvarlig: Annecatrine Lynggaard CVR. Nr.32620760 Databehandlere: EG a/s, som opbevarer data på vegne af og efter instruks fra mig. Love og regler: Om journaler: Autorisationsloven kapitel 6, og Journalbekedntgørelsen (bkg. nr.1090 af 28.juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Om samtykke til registrering af data: Databeskyttelsesfororrdningen art 6, stk 1, litra b og f (indtil 25.maj 2018: persondatalovens paragraf 6, stk. 1, nr. 2 og nr.7). Om pligt til at underrette om fare: Sundhedslovens paragraf 41. Om skærpet underretningspligt; når det gælder børn og unges trivsel: Serviceloven paragraf 153. Om klage over min behandling af dine oplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal København K. www.datatilsynet.dk
 • Onlineterapi via video eller telefonisk
  Der tilbydes online terapi enten telefonisk eller via video. Læs mere her: https://www.sundhed.dk/borger/corona/videokontakt-med-din-behandler/videokonsultation-psykolog/
bottom of page